Şartlar ve koşullar

Genel

1.1. Bu şartlar ve koşular Kadın Hukuk Bürosu Amsterdam (bundan sonra: ‘’Kadın Hukuk Bürosu’’ olarak anılacaktır) kurumu tarafından sağlanan tüm hizmetler için geçerlidir. 1.2. Kadın Hukuk Bürosu, sosyal ve/veya ekonomik açıdan savunmasız kadınlara erişilebilir bir şekilde hukuki danışmanlık sunmak amacıyla Hollanda Medeni Kanunu’nun 2:3 anlamında bir tüzel kişidir. 1.3. Bu şartlar ve koşullarda, Kadın Hukuk Bürosunun hizmetinden sağlanmak isteyen kişi ‘’Müvekkil’’ olarak adlandırılacaktır.  1.4. Kadın Hukuk Bürosu, Hollanda’daki üniversitelerinin gönüllü hukuk öğrencileriyle beraber çalışıyor (bundan sonra: ‘’hukuk danışmanları’’). 1.5. Bu şartlar ve koşular Amsterdam’daki Ticaret Odasına iletilmiştir ve ayrıca Kadın Hukuk Bürosunun web sitesinde yayınlanmıştır ve ayrıca Kadın Hukuk Bürosunun adresinde fiziksel olarak mevcuttur ve Müvekkile randevu öncesi veya randevu esnasında sunulur.  1.7. Kadın Hukuk Bürosu, bu şartlar ve koşullarının bir veya birden daha fazla maddeyi tek taraflı olarak, değiştirme hakkına sahiptir.

  1. Bu şartlar ve koşullarda, bir maddenin geçersiz olduğu anlaşılırsa, bu geri kalan şartlar ve koşullarının geçerliliğini ve isleyişini etkilemeyecektir.

Danışmanlık

2.1. Hukuk danışmanları, Kadın Hukuk Bürosu adına hukuki danışmanlık sağlar. Hukuk danışmanları bağımsız olarak ve çiftler halinde çalışırlar ve Clara Wichmann Bürosu veya Kadın Hukuk Bürosu tarafından istihdam edilen deneyimli bir avukat tarafından denetlenirler.  2.2. Müvekkil randevudan önce verilen giriş formu imzalar. Müvekkil bu formu imzalamak istemezse, Kadın Hukuk Bürosu danışmanlık sağlamayı reddedebilir. 2.3. Düzenli görüşme saatlerinde hukuki danışmanlık talebinde bulunulabilir. Sadece özel durumlarda, Kadın Hukuk Bürosunun takdirine bağlı olarak, görüşme saatleri dışında randevu alınabilir. 2.4. Kadın Hukuk Bürosu, görüşme saatlerinde danışmanlık sağlamayı amaçlamaktadır. Bu mümkün değilse, danışma daha sonra telefonla veya yazılı olarak verilecektir ve bunun için Müvekkil iletişim bilgilerini bırakması gerekir. 2.5. Hukuk danışmanları ile herhangi bir zamanda iletişim kurmak mümkün değildir. İstenen herhangi bir görüşme saatinde belirli bir hukuk danışmanıyla iletişim kurmak da mümkün değildir. 2.6. Doğru danışmanlık yapabilmek için Müvekkil, Kadın Hukuk Bürosuna gerekli bilgi ve belgeleri en kısa zamanda sağlamalıdır. Hukuk danışmanına göre, Müvekkil görüşme saatinde (tüm) gerekli bilgi ve/veya belgeleri sağlamazsa, sonraki görüşme saatinde başka veya ek belgeler getirmesi istenebilir. 2.7. Gerekirse hukuk danışmanları, görüşme saatinde veya daha sonra bir avukata danışacaktır; bu avukatlar Kadın Hukuk Bürosuna ücretsiz olarak danışmanlık hizmeti vermekte ve bu sıfatla Kadın Hukuk Bürosu ile gönüllü olarak ilişkilendirilmektedir. Müvekkil, etkin destek için gerektiğinde bir avukatın bilgi ve belgelerini görüntüleyebileceğini kabul eder. 2.8. Müvekkil, hukuk danışmanları tarafından sağlanan bilgi ve danışmanlığının doğruluğuna basitçe güvenemez. Hukuk danışmanlarının danışmanlığına uyulup uyulmaması, nerede ve ne zaman verildiğine bakılmaksızın, Müvekkilin sorumluluğundadır.

Koşullar

3.1. Kadın Hukuk Bürosu danışmanlık sağlamak zorunda değildir ve danışmanlığı istediği zaman bırakabilir. Bunun nedenleri şunlar olabilir (ancak bunlarla sınırlı değildir): Sorun, Kadın Hukuk Bürosunun danışmanlık verdiği çalışma alanları kapsamına girmiyor, Kadın Hukuk Bürosunun görüşüne göre, olumlu bir sonuç alma şansı çok düşük, Müvekkil önemli bilgileri saklıyor veya Müvekkil uygunsuz veya saldırgan davranışlar sergiliyor. 3.2. Kadın Hukuk Bürosu tarafından sağlanan danışmanlık, Müvekkil adına hareket etmeyi de içeriyorsa, bu ancak Müvekkilin Kadın Hukuk Bürosuna bir vekaletname vermesi halinde mümkündür. 3.3.Kadın Hukuk Bürosunun faaliyetleri ilke olarak ücretsizdir. Masraf yapılması gerekiyorsa veya bu masraf ayrılmaz bir şekilde hukuki danışmanlıkla bağlantılıysa, Müvekkil bu konuda bilgilendirilecek ve kabul etmesi halinde bu masrafları ödemekle yükümlü olacaktır. Müvekkil bu masrafları zamanında ödemezse, Kadın Hukuk Bürosu danışmanlığı durdurabilir.

Bir avukata yönlendirmek

4.1.Hukuk danışmanları, Müvekkil ile istişare halinde, danışmanlık talebini bir avukata iletebilir. Bu sayede hukuk danışmanları, Kadın Hukuk Büronun iş birliği içinde olduğu bir avukat için öneride bulunabilirler. Müvekkilin talebi üzerine dava, Kadın Hukuk Büronun iş birliği yapmadığı bir avukata da gönderilebilir. 4.2 Yalnızca Müvekkilin onayından sonra Müvekkilin verileri bir avukata iletilecektir. 4.3 Davanın yönlendirildiği avukatın, davayı almama hakkı vardır. 4.4 Avukata yönlendirildikten sonra Kadın Hukuk Bürosunun danışmanlığı sona erer. Eğer Müvekkil yönlendirilmeyi kabul etmezse de (Kadın Hukuk Bürosuna bağlı avukatlardan birine veya başka bir avukata), Kadın Hukuk Bürosunun danışmanlığı sona erecektir.

Sorumluluk

5.1. Kadın Hukuk Bürosu ile ilişkili olan kişiler (hukuk danışmanları dahil) kişisel olarak sorumlu değildir. 5.2. Kadın Hukuk Bürosu çalışma esansında veya bununla bağlantılı olarak ortaya çıkan zararlardan sorumlu değildir. Bu maddede atıfta bulunan sorumluluk muafiyeti, doğrudan kasıtlı pervasızlık veya kasıt sonucu oluşan bir zarar varsa geçerli değildir. 5.3. Kadın Hukuk Bürosu, Müvekkilin zararı meydana geldiği anda ve Kadın Hukuk Bürosuna karşı herhangi bir yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda herhangi bir zarardan sorumlu değildir. 5.4 Kadın Hukuk Bürosu, Müvekkile danışmanlık yapmakla bağlantılı olarak, Kadın Hukuk Bürosu ile bağlantısı olmayan üçüncü bir şahısla iletişime geçerse, Kadın Hukuk Bürosu, bu üçüncü şahıs tarafından yapılan bir hatadan sorumlu değildir. Müvekkil, Kadın Hukuk Bürosuna onun adına üçüncü bir şahıs tarafından öngörülen bir sorumluluk sınırlamasını kabul etme yetkisi verir. 5.5. Tazminat talebi, Müvekkilin zarardan haberdar olduğu tarihten itibaren bir yıl içinde, bu hakkının kaybedilmesi ihtimaline karşı açılmalıdır.

Şikâyet politikası

6.1. Müvekkil danışmanlıktan memnun değilse, davayı ele alan (ya da almış olan) hukuk danışmanlarına en kısa sürede şikâyette bulunmalıdır. Farklı nitelikteki şikayetler, müvekkil tarafından info@vrouwenrechtswinkelamsterdam.nl aracılığıyla Kadın Hukuk Bürosunun yönetim kuruluna iletilebilir ve daha sonra kendisi ile iletişime geçecektir.

Veri kaydı

7.1. Kadın Hukuk Bürosu, Müvekkilin kişisel verililerini yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygun olarak işler. 7.2. Bir davanın ele alınması için gerekli olmadıkça, veriler üçüncü şahıslara sağlanmayacaktır.