Thema-avond over echtscheidingen

Naast de juridische gesprekken die wij met vrouwen voeren, vinden we het belangrijk om speciale thema-avonden te organiseren waar zowel vrouwen uit de buurt als vrouwenorganisaties, advocaten en onze juridische adviseurs bij aanwezig kunnen zijn. De afgelopen twee maanden hebben we al veel vrouwen van advies kunnen voorzien, en hieruit is gebleken dat het thema ‘echtscheidingen’ regelmatig terug komt.

Precies om deze reden, nodigen we u op dinsdag 9 november tussen 18:00 en 20:00 uit om hierover juridische voorlichting te krijgen. Verder zullen onze experts u helpen om problemen die met deze thematiek te maken hebben, eerder te signaleren en zullen we voorbeeldcasussen bespreken.

Wilt u bij deze eerste thema-avond aanwezig zijn? Stuur dan een mail met uw (en uw organisatie, indien van toepassing) naar: info@vrouwenrechtswinkelamsterdam.nl – en wellicht zien we u daar!