Een bijeenkomst voor hulpverleners, over Zelfbeschikking en Afhankelijk Verblijfsrecht

Op donderdag 13 oktober organiseren we in samenwerking met het Platform Zelfbeschikking en Verblijfsrecht en Stichting Kezban, de bijeenkomst Zelfbeschikking en Afhankelijk Verblijfsrecht in Amsterdam – kan dat?. 
De eerste jaren in Nederland staan voor gezinsmigranten in het teken van het vertrouwd raken met de nieuwe samenleving en het creëren van een eigen plek daarin. Dit doen zij in een verblijfsrechtelijke afhankelijke positie: wanneer de relatie verbroken is, wordt de verblijfsvergunning ingetrokken en is het risico om uit Nederland gezet te worden reëel. Vooral voor vrouwen speelt deze afhankelijkheid in het dagelijkse leven een belangrijke rol voor de keuzes die zij maken, of kunnen maken – ook in Amsterdam.

Tijdens deze bijeenkomst, die gericht is op de “formele” en “informele” hulpverlening, gaan we in op de (meest recente) regels van het afhankelijk verblijfsrecht, de gevolgen ervan voor de emancipatie, participatie en veiligheid van vrouwen – en wat dit betekent voor de hulpverlening aan deze vrouwen in Amsterdam.

We vinden het belangrijk om zoveel mogelijk kennis over dit onderwerp met elkaar te delen, en tegelijkertijd te bepalen wat een effectieve strategie is om gezamenlijk de positie van deze groep vrouwen in Amsterdam te kunnen verbeteren. Zowel op individueel niveau, als beleidsmatig, zodat ook zij een volwaardig en zelfstandig bestaan kunnen opbouwen. Vrij van geweld en uitsluiting.

Interesse om de bijeenkomst bij te wonen? Stuur dan een mail naar zelfbeschikking.verblijfsrecht@gmail.com, met uw naam en de organisatie waarvoor u werkt.

Tijd: 14.00 – 17.00 uur
Locatie: Amsterdam Law Hub (Nieuwe Achtergracht 166, Amsterdam).